Het bestuur

 Het bestuur bestaat uit vier regenten:

 

 Regent-voorzitter: de heer Mr. S.W.de Stigter

 Regent-secretaris: Mevr. I. van Meggelen-Stegman

 Regent-penningmeester: de heer Drs. J. H. A. A. Prins

 Regent Bestuurder: de heer Prof. Dr. A.R.Thurik

 

De bestuursleden ontvangen een vacatiegeld vergoeding passend bij de vervulling van hun functie en de verantwoordelijkheden die de bestuursleden dragen. De hoogte van het vacatiegeld is niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Bestuursleden van 1895 -2021

 D.Bakker     1895-1943

 Mr.J.P.van Wijngaarden 1895-1926

 Th.Nolen   1895-1912

 Mr.W.Nolen   1914-1969

 Mr.H.Craandijk  1922-1977

 J.Drapers   1946-1970

 Mr.G.E.va Walsum  1943-1946

Mr.H.J.F.Heyman  1946-1998

Mr.H.van Riel   1973-1980

Drs.H.Bontenbal  1977-1993

Mr.J.C.Munster van Heuven 1981-2001

A.E.Kolff   1993-2021

Mr.S.W.de Stigter  1998

Prof.Dr.A.R.Thurik  2001

Drs.J.H.A.A.Prins  2016

Mw.I.van Meggelen  2021

 

Opvallend is de bijzonder lange zittingsduur van de bestuursleden.